Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

You are here:

Teklif Al

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Türkiye’de yaşanan doğal afetler, mülkler üzerinde ciddi hasarlara neden olabilir ve bu durum mülk sahiplerini ekonomik olarak zor durumda bırakabilir. DASK, bu riskleri azaltmak amacıyla zorunlu bir sigorta türü olarak öne çıkar. Deprem, yer kayması, tsunami gibi doğal afetlerin neden olabileceği maddi hasarları karşılayarak mülk sahiplerine mali koruma sağlar.

587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.