Konut Sigortası

You are here:

Teklif Al

Kabul Edilen Dosya Tipleri: PDF, JPG, JPEG, PNG

Konut Sigortası
Konut Sigortası

Konut sigortası ile bina ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan eşyalar güvence altına alınır. Sadece Bina sigorta ettirilirse bina içerisindeki her türlü sabit tesisat da sigorta kapsamına girer.İçindeki eşyaların da dahil edildiği bir konut sigortası yaptırılırsa bina içindeki her türlü eşya sigorta kapsamına alınır.

Herhangi bir hasarın meydana gelmesi durumunda eşyalar da hasar gördüğü için sigortaya konu olan konutların içindeki eşyalarla birlikte güvence altına alınması gerekir. Böylece az bir maliyet farkıyla daha geniş bir güvence sağlanır.Kiracı olunması halinde sadece eşya teminatı alınarak eşyalar güvence altına alınabilir.

Konut Sigortası Teminatları

Konut sigortası konut ve içindeki eşyalar için gerekli bir güvencedir.Bu güvenceden en iyi şekilde yararlanmak için, ihtiyaçlara en uygun teminatlar poliçede yer almalıdır.

1. Konut Sigortasında Bulunan Ana Teminatlar

Konut sigortası teminatları ,sigorta şirketlerine göre farklılık göstermekle birlikte, yangın teminatı hepsinde ortaktır.
Yangın teminatı: Yangın, yıldırımın ve infilakın neden olduğu zararları güvence altına alır.

2. Konut Sigortasında Bulunan Ek Teminatlar

Konut sigortasının kapsamı ek teminatlarla genişletilerek daha fazla risk güvence altına alınabilir. Bunun için bir çok sigorta şirketinin konut paket poliçelerinde ek teminatlar da bulunmaktadır.

Grev, Lokavt ve Kötü Niyetli Halk Hareketleri Teminatı: Bu tür hareketlerin neden olacağı zararları güvence altına alır.Herbir hasarda hasar bedelinin yüzde beşi oranında muafiyet uygulanır.

Sel/Su Baskını Teminatı: Sigortalanan konutun civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşması, olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel sonucu dışarıdan basan suların vereceği zararları güvence altına alır.

Cam Kırılması Teminatı: Bu teminat sabit ve dik durumda takılı olan cam ve aynaların kırılması sonucunda meydana gelebilecek zararları güvence altına alır.

Ferdi Kaza Teminatı: Sigortalının, riziko adresinde iken, poliçe kapsamında olan bir kaza sonucunda vefat etmesi halinde lehdarına, malül olması halinde kendisine, poliçede belirtilen limitler dahilinde tazminat ödenir.

Hırsızlık Teminatı: Bu teminat bir hırsızlık sonucu çalınan eşyaları ve hırsızın bina veya eşyalara vereceği zararları güvence altına alır.

Konut Yardım Teminatı: Su tesisatı, elektrik, çilingir, cam ve benzeri tamir işleri için acil servis ve irtibat hizmeti sağlar.

Enflasyondan Korunma Teminatı: Bu teminat enflasyona karşı ortamda bina ve eşyaların güncel değerini korumasını sağlar.Sigorta bedeline sigorta süresi boyunca seçilecek enflasyondan korunma oranı kadar artış uygulanır.Ancak hasar tarihinde seçilen oran Devlet İstatistik Enstitüsünün açıklamış olduğu oranın üzerinde ise DİE’nin oranı uygulanır.

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı: Bu teminat deprem ve yanardağ püskürmesinin doğrudan neden olacağı bütün zararları güvence altına alır. Bir hasar durumunda zorunlu deprem sigortası limiti dahilinde ödeme yapılır. 2005 yılı için belirlenen en yüksek ödeme limiti ise 85.000 YTL dir.Bu bedeli aşan kısım için konut sigortası kapsamında yer alan deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı alınması gerekir.

Aile Reisi Sorumluluğu Teminatı: Aynı evde ikamet eden sigortalı ve ailesinin mesken içinde üçüncü şahıslara bir kaza sonucu verebilecekleri ölümlü ve ölümsüz bedeni ve maddi zararlar belli oranlarda güvence altına alınır.

Dahili Su Teminatı: Su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donması sonucu evde oluşan zararlar ile muslukların açık unutulması gibi durumlarda meydana gelebilecek hasarları güvence altına alır.

Yer Kayması Teminatı: Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında oluşan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu evde oluşacak hasarları güvence altına alır.

Araç Çarpması Teminatı: Kara ve hava taşıtlarının sigorta teminatı altına almış olduğunuz evinize çarpması sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.

Fırtına Teminatı: Fırtına veya fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.

Duman Teminatı: Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış, ısıtma ve pişirme cihazlarının kusurlu şekilde çalışması nedeniyle çıkan duman sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.

Kar Ağırlığı Teminatı: Yoğun kar yağışından sonra çatı üzerinde biriken kar, ağırlığı nedeniyle bina ve içindeki eşyalara zarar verebilir, kar ağırlığı teminatı bu nedenle bina ve içindeki sigortalı değerlerde meydana gelen hasarları güvence altına alır.

Yangın Mali Mesuliyet Teminatı: Sigortalının kendi sorumluluğundan doğan bir hasar sonucunda komşu, kiracı veya ev sahibine vereceği hasarları güvence altına alır.

Enkaz Kaldırma Teminatı: Hasar sonucu meydana gelen yıkıntının taşınma masraflarını güvence altına alır.
Alternatif ikametgah değişikliği masrafları ve kira kaybı teminatı: Bir hasar sonucu sigortalı konutun kullanılamaz hale gelmesi durumunda, teminatta belirtilen süre dahilinde başka bir konuta taşınılabilir. Hasarlı ve sigortalı konutun tamiri ve yeniden inşası yapılırken kullanılan diğer konutun kullanma maliyeti ise poliçede belirtilmiş teminat bedeli dahilinde karşılanır.